Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-07-2019 - Các mã vốn hóa lớn ảnh hưởng đến VN-Index - OIL, DRC, FRT, GAS, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của thị trường có sự phân hóa rộng. VN30 là chỉ số đang có diễn biến xấu nhất khi chuyển cả tín hiệu ngắn và trung hạn xuống mức Tiêu cực, mặc dù điều này có thể sẽ được cải thiện ngay nếu VN30 vượt trở lại kháng cự tại 872-875 điểm vào ngày mai. Trong khi đó, VN-Index và HNX-Index tiếp tục duy trì tín hiệu Tích cực cho cả xu hướng Ngắn hạn và Trung hạn. Ngưỡng kháng cự gần nhất đối với hai chỉ số này là vùng 990 điểm và 107,5 điểm.