Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-07-2017 - Thị trường giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số chứng khoán hai sàn tiếp tục giảm điểm phiên hôm nay, nhưng lực bán đã có phần nào suy yếu, thể hiện ở việc sụt giảm KLGD trên hai sàn HSX và HNX. Trong khi đó, các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn (đối với VN-Index) hay trung hạn (đối với VN30) đã góp phần thúc đẩy lực cầu giá thấp, khiến cho thị trường lấy lại thế cân bằng vào cuối phiên. Đây là điều kiện cần cho nhịp hồi phục có thể diễn ra sau đó.