Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-07-2011 Nhà đầu tư cho thấy lo ngại về kết quả CPI tháng 7 – Nâng khuyến nghị đầu tư cổ phiếu DIG lên MUA

Những lo ngại về chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 sẽ cao hơn dự đoán đã có ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán.