Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-06-2020 - Chỉ số VN-Index đi ngang - VCB, VHC, GEX, NKG, PVD

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Cụ thể, VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn duy trì tín hiệu ở trạng thái Tiêu cực trong khi VNMidcap, VNSmallcap giữ tín hiệu ở trạng thái Trung tính.