Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-05-2021 - Nhóm cổ phiếu Vingroup ảnh hưởng chỉ số VN-Index - FPT, MSN, POW, VNM, VTP

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn có sự phân hóa mạnh giữa các chỉ số. VN30, HNX-Index vẫn duy trì tín hiệu Tích cực nhưng với kháng cự tại khá gần, lần lượt tai 1380 điểm và 300 điểm. VN-Index chuyển tín hiệu xuống Trung tính, tương đồng với tín hiệu của VNSmallcap trong khi VNMidcap tạm chuyển tín hiệu xuống Tiêu cực.