Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-05-2012 - Tín hiệu bắt đáy cuối phiên mở ra hy vọng ổn định thị trường sau một tuần giảm điểm liên tiếp

Cả hai chỉ số có tuần giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 5/2011 trước triển vọng bất ổn trên thị trường. Cả hai chỉ số có tuần giao dịch giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 5/2011 vì nhà đầu tư lo ngại về sự bất ổn của thị trường và khả năng giảm phát khi tăng trưởng tín dụng liên tục âm trong 4 tháng qua. Sau khi tăng mạnh trong những tháng đầu năm, thị trường bước vào giai đoạn thiếu các tin tức hỗ trợ để duy trì đà tăng.