Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-04-2019 - Thị trường tiếp tục giảm điểm, với ảnh hưởng từ SAB - MBB, NLG, PVD, VJC, HVN, CII, GAS

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tiêu cực ở tất cả các chỉ số với kháng cự đối với VN-Index, VN30 và HNX-Index đang nằm tại 965 điểm, 883 điểm và 106,3 điểm. Trong khi đó, ngoại trừ VN30 đã có tín hiệu kỹ thuật Trung hạn ở trạng thái Tiêu cực, các chỉ số còn lại vẫn giữ được tín hiệu Trung tính. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng đối với VN-Index là cặp được MA100 và MA200 tại 950-952 điểm.