Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-04-2012 - Thị trường quay đầu giảm sau khi chạm ngưỡng kháng cự mạnh 480 và 80

Hai chỉ số chạm ngưỡng kháng cự mạnh - Chỉ số VNIndex đóng cửa tại 472,2, giảm 0,14% và HNXIndex đóng cửa tại 79,3, giảm 0,73% sau khi không vượt qua được ngưỡng kháng cự tương ứng. Sau khi dễ dàng vượt qua ngưỡng kháng cự 470, VNIndex nỗ lực tiến đến mốc 480 với mức tăng 6 điểm cao nhất trong ngày, tuy nhiên, sau đó chỉ số quay đầu giảm. Trong khi đó, HNX vẫn đang nỗ lực vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 80 đã thiết lập trong tháng 9/2011.