Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-03-2011 Tâm lý bắt đáy quay trở lại – Cập nhật SJS

Theo ước tính mới nhất, CPI tháng 3 sẽ tăng khoảng 2,2% so với tháng 2. Thông tin này dường như không làm các nhà đầu tư trong nước bất ngờ khi họ vẫn mua vào mạnh mặc dù khối ngoại bán ra.