Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-01-2021 - Nhóm ngân hàng giảm điểm, chỉ số Việt Nam-Index giảm nhẹ - BMI, VEA, MWG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì trạng thái Tích cực đối với tất cả các chỉ số, dù đà tăng của VN-Index, VN30 tỏ ra yếu hơn vs phần còn lại. Ngưỡng hỗ trợ MA5 của hai chỉ số này đang lần lượt nằm tại 1190 điểm và 1172 điểm. Dự báo trong phiên ngày mai, VN-Index sẽ kiểm định lực cầu được thúc đẩy bởi hỗ trợ MA5 này và có thể xuất hiện sự hồi phục trong phiên sáng.