Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 18-01-2019 - VNI tăng nhẹ với các giao dịch thỏa thuận lớn - BSR, NT2, POW, PNJ, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì trạng thái Tích cực với hỗ trợ MA10, MA20 nằm tại vùng 898-900 điểm. Ngược lại, tín hiệu của HNX-Index đã tạm chuyển từ mức trung tính xuống Tiêu cực để đồng pha với tín hiệu của chỉ số VN30. Điều này cho thấy, tín hiệu kỹ thuật của thị trường nói chung đã chuyển biến theo chiều hướng xấu hơn, mặc dù chưa được xác nhận của VN-Index.