Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-12-2015 - Thanh khoản thấp trước đợt cơ cấu danh mục của ETF

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên tới và thanh khoản có thể sẽ biến động mạnh do hai quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu trong phiên giao dịch cuối cùng. Đồng thời, chúng tôi đánh giá thị trường sẽ không ảnh hưởng tiêu cực từ hoạt động tái cơ cấu này do tâm lý nhà đầu tư cũng đã lạc quan hơn và lực cầu tỏ ra mạnh mẽ trong các phiên gần đây. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp.