Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-11-2017 - Thị trường hạ nhiệt sau 10 phiên tăng điểm liên tiếp

Quan điểm kỹ thuật: Tất cả những VN-Index, VN30, HNX-Index, VNMidcap hay VNSmallcap đều giảm điểm nhẹ và vẫn chưa có sự thay đổi về tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn. Tín hiệu Tích cực vẫn duy trì, ngoại trừ VNSmallcap vẫn đang trong trạng thái kỹ thuật Trung tính. Mặc dù vậy, áp lực bán có thể sẽ chiếm ưu thế hơn trong phiên giao dịch tới, đặc biệt tại VN-Index và VN30 được cảnh báo từ mẫu nến Spinning Top trên đồ thị kỹ thuật.