Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-10-2012 - Thị trường giảm điểm, xung lượng yếu hơn

Nhận định thị trường: Chúng tôi nhận thấy thanh khoản tăng mạnh vào hôm Thứ Năm và Thứ Sáu tuần trước, mà chúng tôi cho là do nhà đầu tư “đặt cược” vào những cam kết chính phủ sẽ đưa ra trong Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nhà đầu tư đổ xô chốt lời ngắn hạn vào hôm Thứ Tư sau khi phiên họp Quốc hội kết thúc một ngày trước đó với cam kết mạnh mẽ về việc cải tổ.