Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-08-2018 - Thị trường tăng điểm, khép lại tuần tăng điểm thứ 3 liên tiếp - PC1, POW

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index vẫn nằm ở trạng thái kỹ thuật Tích cực với các ngưỡng hỗ trợ MA10 lần lượt tại 965 điểm, 949 điểm và 108 điểm và xa hơn là hỗ trợ MA20 và MA10 lần lượt hội tụ tại 955 điểm, 941 điểm và 107 điểm.