Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-06-2020 - Thị trường giảm nhẹ khi thanh khoản giảm - FPT, PLX, PTB, STB, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của HNX-Index chuyển xuống mức Tiêu cực, đồng pha với tín hiệu của VN-Index và VN30 khi các chỉ số này đều nằm dưới đường MA20 ngày. VNMidcap và VNSmallcap vẫn giữ được tín hiệu ngắn hạn ở trạng thái Trung tính.