Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-05-2019 - Thị trường tiếp tục đi ngang; SAB tăng mạnh - PLX, BSR, GTN, KBC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số không có sự thay đổi so với phiên trước đó. Các tín hiệu trung hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index đều duy trì ở trạng thái Trung tính; trong khi VN-Index, VN30 giữ tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn ở mức Tích cực với hỗ trợ MA5 đang nằm tại 973 điểm và 889 điểm còn HNX-Index nằm ở trạng thái Trung tính với hỗ trợ MA10 tại 105,9 điểm và kháng cự MA20 tại 106,2 điểm. Sự lệch pha giữa tín hiệu của HNX-Index và VN-Index,