Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-05-2011 Thị trường giảm do lãi suất tăng và cổ phiếu bất động sản giảm mạnh

Bình luận thị trường: Thị trường giảm điểm trên diện rộng do lãi suất tăng cao và diễn biến không tích cực của ngành bất động sản, một trong những ngành nhạy cảm với lãi suất.