Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-04-2019 - Chỉ số VN-Index giảm điểm với ảnh hưởng từ VIC, VHM và VRE - DPM, FPT, NT2, PPC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật Trung hạn của VN-Index chuyển từ Tích cực xuống Trung tính, đồng pha với tín hiệu của chỉ số HNX-Index cũng vừa rơi xuống phía dưới đường MA200 tại 107 điểm. Trong khi đó, chỉ số có tín hiệu kỹ thuật mạnh nhất là VNSmallcap cũng đã thay đổi trạng thái từ Tích cực xuống Tiêu cực. Cục diện thị trường căn cứ theo các tín hiệu kỹ thuật đã dịch chuyển theo hướng Tiêu cực hơn và sẽ tiếp tục thúc đẩy áp lực bán xuất hiện trong phiên ngày mai.