Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-03-2016 - Ngưỡng kháng cự 580 bị chinh phục bởi tin tức từ Fed và dầu thô, nhưng không thể duy trì khi chốt phiên - FED

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ điều chỉnh nhẹ trong phiên 18/03/2016 và khối lượng giao dịch có thể tăng đột biến do các quỹ ETF thực hiện tái cơ cấu danh mục. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật và dòng tiền, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm rủi ro ngắn hạn vẫn còn rất lớn và dòng tiền vẫn còn suy yếu cho nên các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi ở các nhịp tăng mạnh.