Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-03-2015 - VCB giữ chứng khoán trong sắc xanh - PVD, DXG, BID

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng nhịp hồi phục kỹ thuật này có thể sẽ tiếp diễn trong đầu phiên giao dịch ngày mai và suy yếu dần cuối phiên. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh gái đây là nhịp hồi phục kỹ thuật khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn vẫn giao dịch trong vùng quá bán. Ngoài ra, các chỉ báo trạng thái xu hướng vẫn đang có xu hướng đi ngang và suy yếu cho nên hai chỉ số chưa thể bước vào giai đoạn giảm mạnh, nghĩa là các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên bán tháo bằng mọi giá.