Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-01-2019 - VNI giảm lúc chốt phiên - VHC

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số chủ chốt có sự phân hóa mạnh. VN-Index tạm thời duy trì tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn dù đang có dấu hiệu yếu đi; VN30 tạm thời chuyển xuống trạng thái kỹ thuật Tiêu cực còn HNX-Index giữ tín hiệu Trung tính. Nền tảng thanh khoản thấp có vẻ như là nguyên nhân của phân hóa mạnh trong các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số.