Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 17-01-2014 - Blue chip và ngân hàng – VAMC xin tăng vốn điều lệ, BIDV được chấp thuận niêm yết – KQLN của DHG

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu phân kỳ giảm giá xuất hiện trên chỉ báo tâm lý và chỉ báo xung lượng ngắn hạn cho nên chúng tôi cho rằng thị trường có dấu hiệu điều chỉnh và hình thành đỉnh nhọn sau các phiên tăng mạnh vừa qua, mức hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh là 513 – 515 điểm của chỉ số VN-Index và 66.5 điểm của chỉ số HNX-Index. Nhóm chỉ báo xu hướng tiếp tục duy trì mức tăng ngắn hạn nhưng việc mở thêm vị thế mua là rất rủi ro khi đồ thị giá bắt đầu xác lập vùng đỉnh ngắn hạn.