Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-08-2017 - Nhóm cổ phiếu năng lượng dẫn dắt thị trường phục hồi

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn không thay đổi nhiều so với phiên hôm qua. Tín hiệu của VN-Index duy trì trạng thái Tiêu cực với hỗ trợ tại 770 điểm và kháng cự tại vùng 777-780 điểm; trong khi đó tín hiệu của VN30 duy trì trạng thái Trung tính với hỗ trợ tại 745 điểm và kháng cự tại 752 điểm. Dự báo, thị trường có thể tiếp tục đà hồi phục vào ngày mai để những VN-Index, VN30 kiểm định các ngưỡng kháng cự nói trên.