Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-08-2012 - Tăng trưởng tín dụng thấp gây khó khăn cho thị trường

Quan điểm của chúng tôi: Thị trường tiếp tục đóng cửa trái chiều do các số liệu gần đây nhất cho thấy tăng trưởng tín dụng thấp hơn dự báo, chỉ đạt 1,07% tính từ đầu năm đến nay. Chúng tôi cho rằng do chỉ còn 5 tháng nữa là khép lại năm 2012, tăng trưởng tín dụng đến cuối năm sẽ chỉ đạt tối đa 6% thay vì 8%-10% như mục tiêu mới của NHNN.