Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-06-2015 - Lực chốt lời khiến thị trường mang sắc đỏ - DHG - HPG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trong phiên 17/06/2015. Đồng thời, chúng tôi đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn tiếp tục gia tăng khi xung lượng tăng điểm đã có dấu hiệu suy yếu và dòng tiền đang có hiện tượng rút ra. Mức hỗ trợ gần nhất của hai chỉ số là mức 570 của chỉ số VN-Index và 85.5 của chỉ số HNX-Index.