Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-04-2018 - Thị trường tiếp tục đà giảm với ảnh hưởng từ VNM - MBB, NVL

Quan điểm kỹ thuật: Các tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn vẫn duy trì ở mức Tiêu cực đối với các chỉ số. Nhiều khả năng VN-Index và VN30 sẽ tiếp tục giảm điểm vào ngày mai để tiến gần hơn với khu vực hỗ trợ trung hạn của đường MA50 ngày đang nằm tại 1130 và 1110 điểm. Trong khi đó, VNMidcap và VNSmallcap sẽ tiếp tục kiểm định lực cầu tại vùng đáy cũ đã đề cập ở trên. Trường hợp hỗ trợ này bị phá vỡ, hai chỉ số có thể xuất hiện những nhịp giảm điểm mạnh. Tựu trung lại, mặc dù thanh khoản