Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-03-2015 - Các mã ngân hàng và khối ngoại khiến VNI giảm - Điều chỉnh thâm hụt thương mại - VNM ETF - BCI

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng xu hướng ngắn hạn đã có chiều hướng tiêu cực khi hai chỉ số đã vi phạm các mức cắt lỗ của chúng tôi và đồ thị giá cũng đã giảm dưới mức hỗ trợ của đường trung bình SMA20. Đồng thời, hai chỉ số có thể xuất hiện các nhịp hồi phục kỹ thuật và lực cầu gia thấp có thể gia tăng dần khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã giảm mạnh về vùng quá bán.