Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 16-01-2018 - VNI kết thúc chuỗi tăng điểm - HSG

Quan điểm kỹ thuật: Chỉ số chứng khoán hai sàn có phiên dao động mạnh. Ngưỡng hỗ trợ MA5 ngày tại 950 điểm của VN-Index và VN30 tiếp tục đóng vai trò thúc đẩy lực cầu giá thấp. Nhờ đó, hai chỉ số chủ chốt sàn HOSE đã hồi phục được phần lớn điểm số đã mất trong phiên, tuy vậy vẫn đóng cửa với mức giảm nhẹ và VN-Index kết thúc chuỗi 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Trong khi đó, chỉ số HNX-Index diễn biến giằng co và chốt phiên phía dưới đường MA5 ngày tại 122 điểm.