Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-12-2015 - Thị trường tăng điểm nhờ các mã ngân hàng - EIB, MWG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số sẽ tiếp tục tích lũy trên các vùng hỗ trợ 560 của chỉ số VN-Index và 78.5 của chỉ số HNX-Index, đặc biệt chỉ số VN-Index có thể kiểm định vùng kháng cự 570 – 575 và chưa thể vượt qua vùng kháng cự này trong 1 – 2 phiên tới. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi tiếp tục đánh giá mức độ rủi ro ngắn hạn ở mức thấp và dòng tiền chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu Beta cao.