Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-10-2018 - Thị trường giảm mạnh trở lại khi đà phục hồi chấm dứt - NLG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của những VN-Index, VN30 và HNX-Index duy trì trạng thái Tiêu cực và đáng lưu ý hơn là VN-Index và VN30 một lần nữa đóng cửa phía ngoài dải Bollinger. Mặc dù giai đoạn hiện tại, thị trường chịu nhiều ảnh hưởng từ biến động của chứng khoán Mỹ đêm hôm trước, tuy nhiên nhiều khả năng các chỉ số chủ chốt hai sàn sẽ có xu hướng giảm vào ngày mai để kiểm định các ngưỡng hỗ trợ dài hạn đề cập đến ở phía trên. Trong trường hợp VN-Index phá vỡ ngưỡng hỗ trợ