Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-10-2015 - Thị trường chờ đợi KQLN Quý 3 - ACB, HPG, NT2

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ tiếp tục nhịp tăng điểm trong phiên kế tiếp và chỉ số VNMidcaps có thể sẽ sớm vượt mức 700 điểm trong vài phiên tới. Đồng thời, chúng tôi tiếp tục đánh giá hai chỉ số sẽ hướng về các mức kháng cực 610 – 615 của chỉ số VN-Index và 82.5 của chỉ số HNX-Index.