Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-08-2012 - VNM hỗ trợ thị trường, dấu hiệu điều chỉnh nhẹ

Quan điểm của chúng tôi: Thị trường đóng cửa trái chiều do chỉ số VNI và HNI kiểm tra các ngưỡng kháng cự tương ứng tại 430 điểm và 72 điểm. Chỉ số VNI đóng cửa tăng 0,52% tại ngưỡng 430,8 điểm nhờ các lô lớn cổ phiếu VNM được giao dịch theo hình thức thỏa thuận đóng cửa tăng 3,6%. Các giao dịch VNM theo hình thức thỏa thuận (tổng trị giá 415 tỷ đồng) đóng góp 42% giao dịch trên sàn HSX. Trái lại, chỉ số HNI giảm 0,24% xuống 70,2 điểm do bị lực bán đè nặng.