Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-08-2011 Thanh khoản giảm dưới mức trung bình ngày của tháng trước – Thị trường giao dịch trong biên độ hẹp – Cập nhật thuế bất động sản

Thanh khoản giảm xuống mức thấp nhất từ đầu tháng đến nay với giao dịch chậm chạp. Tổng giá trị giao dịch trên cả hai sàn đạt khoảng 18,5 triệu USD, thấp hơn 9% so với trung bình tháng Bảy. HSX và HNX đóng cửa trái chiều với biên độ hẹp.