Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-06-2015 - Các mã vốn hóa lớn diễn biến yếu nhưng thị trường vẫn tăng - Cán cân thương mại - VNM ETF - JVC

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng rủi ro ngắn hạn của hai chỉ số có dấu hiệu tăng dần mặc dù hai chỉ số vẫn duy trì đà tăng. Chỉ báo tâm lỳ đã có dấu hiệu hình thành mô hình phân kỳ giảm giá và các chỉ báo xung lượng ngắn hạn cũng có thể hình thành mô hình này nếu hai chỉ số điều chỉnh trong phiên giao dịch ngày mai cho nên chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư có thể dừng mua và canh hạ tỷ lệ cổ phiếu về dần mức thấp.