Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-05-2019 - Thị trường tăng điểm nhờ các mã vốn hóa lớn - DRC, VIC, HT1

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của VN-Index, VN30 và HNX-Index đều được cải thiện lên mức Tích cực với ngưỡng hỗ trợ MA20 nằm lần lượt tại 968 điểm, 883 điểm và 106,2 điểm. Tín hiệu kỹ thuật trung hạn của VN30, HNX-Index cũng được cải thiện lên mức Trung tính, tương đồng với tín hiệu hiện tại của VN-Index và các chỉ số còn lại.