Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-05-2015 - Các mã dầu khí kéo thị trường xuống - Báo cáo Trái phiếu-Tiền tệ - VNM, KDH, TLG, MSN, MWG, PNJ, NDN

Chỉ số VNI giảm 1,16% xuống 537,44 điểm và chỉ số HNI giảm 1,69% xuống 78,21 điểm, do bị các mã dầu khí kéo xuống, đặc biệt là GAS (-1,6%), PVD (-3,8%), và PVS (-2,8%). Tâm lý thị trường phiên hôm nay yếu với số mã giảm gấp ba lần số mã tăng trên cả cả hai sàn. - Tổng giá trị giao dịch tiếp tục thấp, chỉ đạt 69 triệu USD, giảm 1% so với phiên hôm qua.