Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-04-2020 - Thị trường tiếp tục đà tăng mạnh, dẫn dắt bởi SAB, nhóm ngân hàng - VCB, PPC

Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn duy trì ở mức Tích cực tại tất cả các chỉ. Ngưỡng hỗ trợ MA5 của VN-Index, VN30 và HNX-Index lần lượt nằm tại 768 điểm, 710 điểm và 107,5 điểm trong khi ngưỡng kháng cự gần nhất tại 778 điểm, 725 điểm và 111 điểm. Việc VN-Index, VN30 tiệm cận kháng cự ngắn hạn tại 778 điểm và 725 điểm có thể tiếp tục thúc đẩy lực cầu tại nhóm cố phiếu vốn hóa lớn và tạo ra phiên điều chỉnh giảm của thị trường vào ngày mai để các chỉ số kiểm định lại hỗ trợ MA5 ngày.