Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15-03-2016 - Giá dầu thế giới giảm, ảnh hưởng đến cổ phiếu dầu khí và VNI - MSN

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng xu hướng điều chỉnh sẽ tiếp tục diễn ra với vùng hỗ trợ ngắn hạn gần nhất là 570 của chỉ số VN-Index và 79.0 của chỉ số HNX-Index, nếu đồ thị giá phá vỡ các mức hỗ trợ này thì đồ thị giá có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh về mức 560 của chỉ số VN-Index và 78.0 của chỉ số HNX-Index.