Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 15 - 02 - 2012 - Phát biểu của SBV làm nhà đầu tư lo lắng – Tăng trưởng tín dụng tháng 1 giảm 0,79%

Phát biểu của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước góp phần làm cho thị trường giảm điểm khi ông tiết lộ rằng có khoảng 10 tổ chức tín dụng thuộc Nhóm 4 trong thông báo xếp loại ngân hàng gần đây. Đây là những tổ chức tín dụng cần phải tái cấu trúc và chứa đựng nhiều rủi ro. NHNN đã ban hành Chỉ thị 01/CT-NHNN vào ngày 13 tháng Hai 2012 nhằm giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho 4 nhóm ngân hàng. Nhóm 1 bao gồm những tổ chức tín dụng mạnh nhất được tăng trưởng tín dụng tối đa 17% trong khi những t