Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-08-2013 - VNI vượt mốc 500 điểm – Thăm VSC – PGS: KQLN 6T đầu 2013

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng phiên “Bull-trap” đang xảy ra trong phiên hôm nay cho nên hai chỉ số chưa thể bứt phá được các mức kháng cự hiện tại. Hiện tượng dò đáy đang diễn ra ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và phần lớn nhóm cổ phiếu Bluechips đều có xu hướng đi ngang, nhưng dòng tiền vẫn chưa có dấu hiệu bứt phá tích cực trong phiên, đặc biệt xu hướng vẫn chưa rõ ràng và có dấu hiệu rủi ro cao.