Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-07-2016 - Thị trường giảm điểm trước kháng cự từ 681 điểm

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể sẽ còn xuất hiện nhịp rung lắc hướng về các mức hỗ trợ gần nhất 659 – 662 điểm của chỉ số VN-Index và 86.0 điểm của chỉ số HNX-Index. Đồng thời, theo hệ thống chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi đánh giá đây có thể chưa phải là phiên phân phối đỉnh và dòng tiền chưa có hiện tượng rút khỏi thị trường, mà dòng tiền ngắn hạn có sự dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu Midcaps và Smallcaps sang nhóm cổ phiếu Largecaps.