Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-07-2011 Thanh khoản giảm xuống mức thấp

Thanh khoản môt lần nữa giảm xuống mức thấp khi các cổ phiếu  dao động trong biên độ hẹp trong hầu hết phiên giao dịch. Cả hai thị trường giằng co để phục hồi trong vài phút cuối phiên nhưng HNX không thành công.