Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-06-2013 -VNI kết thúc 1 tuần giảm điểm – Thuế XK vàng đối với PNJ – SJS tham gia NOXH

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể lấy lại nhịp phục hồi trong tuần sau, đặc biệt chỉ số VN-Index đang giao dịch sát mức 508 điểm và giao dịch trong trạng thái quá bán ở nhóm chỉ báo xung lượng trong 5 phiên. Ngoài ra, hệ thống chỉ báo dao động biến động hẹp cho thấy áp lực giảm sâu được chúng tôi đánh giá thấp.