Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-04-2017 - Thị trường giảm trong bối cảnh các thị trường Châu Á giảm điểm do những căng thẳng trong khu vực - CII, DHG, MSN

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường giảm điểm khá mạnh phiên hôm nay, những VN-Index, VN30 và HNX-Index có thời điểm giảm tới hơn 1% để tiệm cận ngưỡng hỗ trợ trung hạn của đường MA50 ngày. Lực cầu tại đây đã có sự cải thiện, giúp chỉ số hai sàn thu hẹp đà giảm, tuy vậy, chưa thể ngắn được sự chuyển tiến xấu đi của tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn.