Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-04-2014 - Giao dịch thỏa thuận giúp thanh khoản tăng – ĐHCĐ của PVT và HDG

Quan điểm kỹ thuật: Chúng tôi cho rằng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục dao động quanh đường SMA20 và kiểm định vùng hỗ trợ 593 – 595 trong phiên giao dịch ngày mai. Hệ thống chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi vẫn duy trì đánh giá xu hướng TĂNG ngắn hạn trên chỉ số VN-Index và đánh giá mức GIẢM trên chỉ số HNX-Index cho thấy thị trường sẽ tiếp tục có sự phân hóa cao.