Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-04-2011 Giao dịch thấp do nhà đầu tư chọn giải pháp đứng ngoài thị trường - Ghi nhận từ DHCD Pomina (POM)

Hai thông tin được nhà đầu tư đề cập trên nhiều diễn đàn tài chính hôm thứ Năm là (1) con số CPI tháng Tư được một trang web tài chính ước tính đạt 3% MoM.