Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-03-2013 - Nhà ở xã hội – Nợ Vinashin

Quan điểm kỹ thuật: Thị trường sôi động vào phiên chiều nhờ vào hoạt động cơ cấu danh mục của quỹ ETF, hai chỉ số vẫn giao dịch dưới đường trung bình SMA20. Các chỉ báo xung lượng ở mức trung tính và xuất hiện tín hiệu bán trong ngắn hạn, đặc biệt khoảng cách của nhóm chỉ báo xung lượng SMA20 và SMA50 thu hẹp cho thấy xu hướng tăng trung hạn đã có dấu hiệu suy thoái dần.