Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 14-01-2019 - VNI tiếp tục trên mốc 900 điểm – PLX, HSG

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật của các chỉ số chứng khoán vẫn chưa có sự thay đổi so với việc cuối tuần trước. Các chỉ số sàn HOSE vẫn duy trì phía trên đường MA10 và phía dưới đường MA20 ngày, qua đó giữ trạng thái kỹ thuật ngắn hạn ở mức Trung tính. Trong khi đó, HNX-Index vẫn chưa thể vượt qua được kháng cự MA10 tại 102 điểm và vẫn giữ tín hiệu kỹ thuật Tiêu cực.