Trung tâm phân tích
Quay lại

Bản tin 13-12-2016 - Thị trường giảm điểm khi NĐT chờ đợi cuộc họp của Fed - PNJ, SAB

Quan điểm kỹ thuật: Tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn của các chỉ số vẫn duy trì trạng thái Tiêu cực và đồng pha với tín hiệu trung hạn (ngoại trừ VN-Index vẫn đang giữ trạng thái Trung tính). Tuy vậy, có một số yếu tố có thể làm căn cứ để kỳ vọng đà giảm của thị trưỡng sẽ tạm thời chững lại. Chỉ báo RSI đã phát ra tín hiệu bán quá mức trên toàn thị trường còn VN30 và HNX-Index đang tiệm cận vùng hỗ trợ tương đối mạnh, đó là ngưỡng 600 điểm và 77,5 điểm.